Solskensvägen

Solskensvägen, Tullinge. Arkitema/Lindbäcks bygg